​​​​​​​​​​Momskompensasjon

Dette er en statlig tilskuddsordning for frivillige organisasjoner som forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet. Administrasjonen i NK samordner søknaden, og alle må søke gjennom sentralleddet. Vi benytter forenklet modell, som da gjelder alle ledd i organisasjonen. 

Momskompensasjon vil si at koret får refundert en viss prosent av kostnadene de har hatt til dirigentlønn, leie av lokale, noteinnkjøp, markedsføring, reiser, konserter, osv. Grunnlaget er godkjent regnskap fra årsmøtet med totale driftskostnader for året før. 

I 2018 ble det utbetalt ca. 11,7 millioner til 825 kor og 23 DL som søkte. Norges Korforbund søker Lotteri- og stiftelsestilsynet om kompensasjon på vegne av alle sine medlemmer (kor, distriktsledd og hovedkontor), og midlene vil bli utbetalt fra NK ved kommende årsskifte, normalt i løpet av desember.

Søknadsfrist: 20. august 2019 (ta kontakt med NK om du er for seint ute)

Søke om kompensasjon? Logg inn på MinSide og gå til "Tilskudd", her finner du mer informasjon og søknadsskjema.