​​​​​​​​​​Momskompensasjon

Frivillige organisasjoner får refundert deler av driftskostnadene sine gjennom ordningen for momskompensasjon.

Våre medlemskor og distriktsledd skal søke gjennom Korforbundet sentralt. Vi benytter forenklet modell, noe som da gjelder alle ledd i organisasjonen. 

Den endelige kompensasjonen vil variere utfra hvor mange som søker samt hva myndighetene legger inn i budsjettet. I 2016 utbetalte Norges Korforbund 10,1 millioner kroner til våre medlemskor, og 400 000 kroner til våre distriktsledd.

Det eneste koret trenger å gjøre er å ha et regnskap der totale driftskostnader er ført inn. Det er denne eneste summen momskompensasjonen blir regnet ut fra. Alle utgifter skal med, også lønn til dirigent, kostnader ved konserter, mv. 

Hvordan søke om kompensasjon?

For kor: logg inn på "MinSide" og velg "Tilskudd" og undermenyen "MVA-kompensasjon". Der er det en link til et elektronisk skjema. 

For distriktsledd: Ta kontakt med hovedkontoret for å få tilgang til søknadsskjema. 

Søknadsfrist: 20. august 2018

Norges Korforbund søker så Lotteri- og stiftelsestilsynet om kompensasjon på vegne av alle sine medlemmer, og midlene vil bli utbetalt fra NK ved årskiftet.

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om Frivillighetsregisteret på www.brreg.no/frivillighet. Du kan kontakte Frivillighetsregisteret på telefon 75 00 75 00 eller e-post firmapost@brreg.no .

Nettsidene til Lotteri- og stiftelsestilsynet OBS: korene skal søke til oss, ikke til Lotteri- og stiftelsestilsynet.kalkulator.jpg