​​​​Norges Korforbunds visjon er SANG HELE LIVET

Norges Korforbund skal være den sentrale kororganisasjonen i Norge og spre korsang til alle grupper i samfunnet, i alle livsfaser og livssituasjoner. Korsang skal være en naturlig del av et sunt liv.

 
Alle har rett til å kunne uttrykke seg ved å synge i kor ut fra sine egne forutsetninger. Norges Korforbund arbeider for økt kvalitet innen korsang - kvalitet trenger ikke bare ha musikalsk verdi, men også i stor grad ha en sosial verdi. Forskning viser en klar sammenheng mellom korsang og bedre fysisk og psykisk helse.

 Musikk er et redskap for å bygge bro mellom sosiale, kulturelle, etniske og nasjonale grupper. Norges Korforbund er en landsomfattende medlemsorganisasjon og forbundets mange medlemmer er sterkt medvirkende til å avgjøre hvilke tilbud forbundet skal gi sine sangere, kor og dirigenter.​

 

Mål, strategi og handlingsplan

Handlingsplanen er forbundets styringsdokument i periodene mellom landsmøtene.

Handlingsplanen løfter fr​​em noen sentrale utviklingsområder so​m skal satses spesielt på i kommende landsmøteperiode. Den tar sikte på å være gjennomgående for hele organisasjonen og synliggjør ansvarsfordelingen mellom Norges Korforbund sentralt og distriktsleddene.
​​​

Strategi og handlingsplan Nor​ges Korforbund fra 2016

Melding om virksomheten

Melding om virksomheten er Norges Korforbunds å​rsrapport og legges fram for landsmøtet. Her finner du melding om virksomheten for 2014 og 2015 i PDF-versjon.

 

Vedtekter​​​​

Norges Korforbunds vedtekter - sist revidert under forbundets 16. ordinære Landsmøte i Lillehammer 17. og 18. september 2016
Norges Korforbunds vedtekter for distriktsledd - sist revidert under forbundets 16. ordinære Landsmøte i Lillehammer​ 17. og 18. september 2016
 
Norges Korforbunds etiske retningslinjer - vedtatt på forbundets 13. ordinære landsmøte i Oslo 17. - 19. september 2010.