Korfaddere

Norges Korforbund Sogn og Fjordane har "fadder-ordning" for å oppretthalde nær kontakt mellom kora og dei tillitsvalde trass i store geografiske avstandar. På denne måten vil styret vere oppdaterte på kva som skjer i kvart enkelt kor samstundes som kvart enkelt kor har tett kontakt med styret.

Fordeling korfadder ​

Det er viktig at både kor og korfadder held kontakt med kvarandre minst 2 til 4 ganger i året.

FadderMobilnrFadderkor

Marianne Hoff

 

 

906 19 826
Viksdalskoret
Brekke Mannskor
Showkoret Surround
Cora
DE'KOR
Førde Kammerkor
KOR FØR'DE
Stårheim Songlag
Stadlandet Gospelkor
Breimskoret
Stormklang
Viltkoret

Inger Anne Skeistrand 

 

997 03 847
Rygg Songlag
D-Kor
Bremanger Kammerkor
Bremanger Songlag
Kvalheim Songlag
Stryn Blandakor
Eid Mannskor
Vikane Blandakor
Lostrupane
Måløy Songlag
Hornindal Songlag

Per Grov

 

 

917 00 097
 Olden Singers
Austrheim Mannskor
Naustdal Songlag​
Stardalen Mannskor
Jølstrakoret
Fryd
Brandsøykoret
Jomentum
Gnist

Arnstein Hauge

 

 

915 36 337
Hafslo Songlag
Leikanger Mannskor
Lærdal Songlag
Norum Songlag
Sogndal Songlag
Kaupanger Bygdakor
Farnes Mannskor
Aurland Songlag
Vik Songlag

Harald Eriksen

 

 

 

951 54 314
Atløykoret
Balestrand Songlag
Fjordklang
Fure og Våge Songlag
Havgap
Kyrkjebø U.L. Songkor
Sande Blandakor​
SkeiVass-koret
Vestavind