​​Kontakt

Leder for distriktsleddet: 
Marianne Hoff
Postnr/sted: 6978 Viksdalen
Telefon: 90 61 98 26
Epost: ​marhof2@online.no


Annlaug Hus
Musikkfaglig korkonsulent for Vestlandet
tlf. 476 69 638