REGLER FOR ØKONOMISK STØTTE NK ROGALAND


NK Rogaland vil fra 2017 gå over fra å støtte enkeltkorister til økonomisk å støtte utvikling av kor. Midlene skal gå til seminarinstruktører som skal hjelpe korene til musikalsk utvikling.

MÅLGRUPPE

Kor som i 2017 gjennomfører egne seminar med innleid instruktør, kan søke disse midlene. Det kan være helgekurs eller innleid instruktør til «vanlige» øvinger.

Norges Korforbunds kurs i sangteknikk for kor – Med stemmen som instrumenter en av de formålene det er mulig å søke om støtte til.

RAMMER FOR STØTTEORDNINGEN

  • Det er kun honorar det kan søkes om, ikke reiseutgifter eller leie av lokaler.
  • Det kan søkes om 75% av honoraret, men ikke mer enn kr 3000.- pr kor.
  • Kor kan bare søke om støtte til ett kurs pr år.
  • Kor som har seminar i høsthalvåret kan få tilsagn om støtte ved søknad. 
  • Honoraret må dokumenteres før utbetaling finner sted.​​

SØKNADSFRIST

  • Søknadsfrist for 2017 er 31. mai.