​​

Fordeling av fadderkor 2017


Marit Husebø                                                                        Øyvind Bergsaker​

Gjesdalkoret                                                                          Blandakoret Vivace

Sola kammerkor                                                                    Kornelius

Vocaleriet                                                                              Hå dur og moll

Ljomen Blandakor                                                                 Vice Versa

Stavanger Gospel Company                                                  Stavanger Gospelkor

 

 

Arild S. Thorsen                                                                    Egil Bore

Chorus Egersund                                                                   Da Capo

Damenes Da capo                                                                 Klepp Damekor

Frøysang                                                                                Klepp Mannskor

Hellvik Mannskor                                                                   Kvinnekoret Concentus

Lund Bygdekor                                                                      Sandneskameratene

Korkompaniet?

 

 

 

Kristi Våland Tveit                                                               Margrete Solland

Ledaal Vokalensemble                                                          Crescendo

Singing 66                                                                              Mastrakoret

Mannskoret Canentes Sus Barbatus                                     SJOKK-Sosialistisk kor

Ikor                                                                                        Sandnes Operakor

Fiin Gammel Aargang                                                           Stavanger Operakor