​​​​​​Støtte til kompetansehevende tiltak for koret 

Retningslinjer

Årsmøte i Norges Korforbund Vestfold og Telemark har avsatt en pott til kompetansehevende tiltak.

Søkere: kor fra Vestfold og Telemark som er tilsluttet Norges Korforbund.

Det gis støtte til følgende typer tiltak.

  • Videreutvikling av dirigenter/hjelpeinstruktører
  • Seminarer med eksterne lærekrefter
  • Deltagelse på kurs i organisasjonsarbeide for tillitsvalgte

Koret kan søke om å få dekket 50 % av honoraret til instruktør/kursavgift, dog med en maks grense for utbetaling pr kor på 5000 kr pr år. 

Reisekostnader og overnatting for instruktør kan det ikke søkes støtte til.                                               

Vedlegg som viser utlegg til instruktøren må legges ved søknaden.                                                              Søknad om støtte gjelder tiltak som  blir gjennomført i søknadsåret.                                              Søknadsfrist er 1. nov, men søknader mottas gjennom hele året.                                                               Styret i NK Vestfold og Telemark behandler søknaden.  ​Sommerkorskolen på Toneheim og i Harstad - støtte til enkeltpersoner 

I år som i fjor er det mulig å søke om støtte dersom man skal være med på Sommerkorskolene på Toneheim og i Harstad. Søknad må inneholde opplysninger om hvilket kurs man han meldt seg på til og kursprisen. Søker må være medlem i Norges Korforbund Vestfold og Telemark. 

Hver deltager kan søke om 2500 kr i støtte fra distriktsleddet. Dette gjelder både korsangere og dirigenter. ​

Søknad sendes til: wenche.helgesen@korforbundet.no