​KORIADE 21. april 2018 på Grasmyr Konferansesenter i Stathelle

Koriaden[13].pdf

Koriaden foregår over en dag og en kveld hvor korene i vårt distrikt møtes, blir kjent og synger konsert. Alle korene får tilbud om en skriftlig tilbakemelding fra en anerkjent dirigent/sangpedagog om hva som fungerer bra og koret får også noen tips til hva de kan jobbe med videre. Det blir også et mini-seminar for alle deltagerne. På den siste Koriaden snakket Øystein Fevang om stemmebruk og det var et flott foredrag han holdt. Vi gleder oss til å høre en ny spennende foredragsholder på Grasmyr. Det vil være mulig med overnatting for de som ønsker det på Langesund Bad. Overnatting kan bookes på Quality Hotel Skjærgården i Langesund som samarbeider med Grenland Konferansesenter. 

https://www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/langesund/quality-hotel-skjargarden/

Deltageravgift pr kor: 1000 kr, ensembler (opp til og med 12 medlemmer): 500 kr.

Hver sanger betaler 100 kr i påmeldingsavgift.

Middag betales utenom.  

Overnatting bookes av den enkelte direkte via linken over.

Vi trenger en tilbakemelding på mail til wenche.helgesen@korforbundet.no hvis dere ønsker å være med. Eksakt antall på hvor mange dere vil bli er det ikke nødvendig at dere sender inn foreløpig. Vi ser fram til en flott dag og kveld i nydelige Langesund og ønsker dere hjertelig velkommen til Koriaden 2018!

Wenche Helgesen

Distriktskonsulent Norges Korforbund Vestfold og Telemark

Tlf.: 908 56 285

www.kor.no