KORIADE 21. april 2018 på Grasmyr Konferansesenter i Stathelle

Våre medlemskor invitereres til å opptre på Konsert i det flotte Grasmyranlegget i Stathelle! Det vil i tillegg til konsert bli arrangert ett "Mini-seminar" med en dyktig pedagog. 

Dagen avsluttes med sangerfest, middag og dans! ​

Det er mulig å overnatte på stedet. 

Vi ønsker deg og ditt kor velkommen til en dag med faglig utbytte, konsert og hyggelig samvær med sangervenner! 

Velkommen! 

Adr​esse: Sundbyveien 233, 3960 Stathelle, Bamble, Telemark

(Påmeldingen åpner 1. desember). 

Arrangør: Norges Korforbund Vestfold og Telemark