Dirigentkurs ​​

Koralliansen har fått bevilgning over statsbudsjettet for å bidra til at Norge får nok kvalifiserte kordirigenter. I 2017 ble det gjennomført nærmere 20 kurs med støtte fra Koralliansen. Nå er de første kursene for 2018 klare for påmelding. Flere kurs vil bli annonsert utover vinteren.

Nybegynnerkurs for unge

 • Dirigentkurs for unge korsangere. Sykkylven på Sunnmøre 12. - 14. januar 2018.  Instruktører: Rose Iren Stave og Tone Synnøve Ø. Steinkopf. Klikk her for mer informasjon.

Nybegynnerkurs for voksne og unge

Generelt kurs for dirigenter med noe erfaring (Modul 2)

Temakurs

 • Sangteknikk i barne- og ungdomskoret. Stjørdal 12. - 14. januar 2018. Instruktører: Randi Clausen Aarflot og Åshild Kyvik Bauge. Klikk her for mer informasjon.
 • Rytmisk musikk i ungdomskor. Stjørdal 12. - 14. januar 2018. Instruktører: Anine Kruse Skatrud og Benedikte Kruse. Klikk her for mer informasjon.
 • Formidling, kommuni​kasjon og kroppsuttrykk. Stjørdal 26. - 28. januar 2018. Instruktør: Marit Tøndel Bodsberg Weyde. Klikk her for mer informasjon.

Læreplaner

Avholdte og påbegynte kurs

Nybegynnerkurs

 • Gran på Hadeland. Kurshelger 11. og 12. november 2017 og 20.-21. januar 2018. Instruktør: Åshild Alette Haugstad. Klikk her for mer informasjon.
 • Stavanger: Kurshelger: 27. - 29. oktober 2017 og 2. - 4. februar 2018. Instruktør Geir Munthe-Kaas. Klikk her for mer informasjon.
 • Narvik / Bjerkvik: Kurshelger 24.-26. november 2017 og 12.-14. januar 2018. Instruktør Siv Cathrine Johansen. Klikk her for informasjon og påmelding
 • Tromsø: Kurshelger 27. - 29. oktober 2017 og 26. - 28. januar 2018. Instruktør Hanne Sofie Akselsen. Klikk her for mer informasjon.
 • Hamar, helgekurs. Kurshelger: 20. - 22. oktober og 17. - 19. november 2017. Instruktør: Margrethe Ek. Klikk her for mer informasjon.
 • Hamar, sommerkurs: 23. - 30. juli 2017. Instruktør Ingrid Danbolt.
 • Østfold. 11. - 13. november 2016 og 10. - 12. februar 2017. Ingrid Danbolt.
 • Stjørdal. 13. - 15. januar og 27. - 29. januar 2017. Instruktør: Tove Ramlo-Ystad.
 • Bergen, sommerkurs for unge dirigenter. 8. - 12. august 2017. Instruktør Tore Kloster.
 • Ski (Akershus). Kurshelger: 15. - 17. september 2017 og 3. - 5. november 2017. Instruktør Ingrid Danbolt. Klikk her for mer informasjon.
 • Bergen, helgekurs for voksne dirigenter. Kurshelger: 27. - 29. oktober 2017 og 9. - 11. februar 2018. Instruktør: Trine Daviknes. Klikk her for mer informasjon.

 • Kurs for de med noe erfaring (modul 2)
 • Førde. Kurshelger: 27. - 29. oktober 2017 og 2. - 4. februar 2018. Instruktør: Grethe Hovland. Klikk her for mer informasjon.
 • Østfold: Kurshelger 12. - 14. mai og 13. - 15. oktober 2017. Instruktør: Nina Karlsen. Klikk her for mer informasjon.
 • Trøndelag: Kurshelger 27. - 29. januar, 28. - 30. april og 25. - 27. august 2017. Instruktør: Bjørn Borge.
 • Hamar: Sommerkurs 23. - 30. juli 2017. Instruktør: Nina T. Karlsen. Mer informasjon her.

Temakurs