​​Mentorordning

Koralliansen gjennomfører en mentorordning for dirigenter.  

Ordningen går ut på at dirigenter blir fulgt opp av en kompetent og erfaren kordirigent (en mentor) gjennom 

ett år (høsten 2017 og våren 2018). Mentorordningen for voksenkor i 2017 er fulltegnet, 

men det blir nye muligheter til å være med neste år. 

For å lese om mentorordningen for barne- og ungdomskordirigenter, så kan klikke her.

Mentorer for voksenkordirigenter 2017/2018

Under ser du oversikt over hvor det gjennomføres mentorordning for dirigenter i voksenkor i 2017/2018 og 

hvem som blir mentorer.

Oslo og Akershus

Mentorer blir Elisabeth Holte og Gjermund Bjørklund.

Vestfold o​g Telemark

Mentor blir Steffen Kammler.

Helgeland

Mentor blir Bjørn Andor Drage.

Hordaland

Mentor blir Kjetil Almenning.

Rogaland

Mentor blir Oddgeir Kjetilstad.

Nord-Trøndelag

Mentor blir Rudolf de Beer.

Målsetning

Mange dirigenter rundt i Norge har grunnleggende kunnskap og ferdigheter knyttet til det å dirigere kor, 

men kan ha stor nytte av veiledning og råd, for å få ny inspirasjon og kunne løfte kompetansen videre. 

Flere av organisasjonene i Koralliansen har god erfaring med mentorordninger for dirigenter.

Det er dirigenten som har ansvaret for den musikalske utviklingen i koret. 

Denne rollen omfatter mer enn å bare arbeide med musikk. 

Mentorordningen skal sette fokus på helheten rundt dirigentens rolle i koret.

Målsetninger for mentorordningen er:

  • å skape større bevissthet rundt kommunikasjon mellom dirigent og kor
  • at dirigent og kor får relevante øvelser/redskaper til å utvikle seg sammen
  • å gi dirigenten veiledning til å kunne se sine styrker og utfordringer

Litt om opplegget

Hver mentor vil følge opp fire dirigenter i en landsdel. Gjennom året vil dere møtes flere ganger og du vil 

få innspill og tips tilpasset dine behov.

Eksempler på slike møteplasser vil være:

  • Samling der dirigentene møter mentoren, utveksler erfaringer og diskuterer utfordringer
  • Mentoren besøker korøvelse i ditt kor
  • For voksenkordirigenter vil det bli en helgesamling der de fire dirigentene tar med sine kor og 
  • får veiledning av mentoren under arbeid med korene
  • For barne- og ungdomskordirigenter vil det bli to dagsseminar der de fire dirigentene dirigentene har rollespill, 
  • jobber med repertoar, oppvarming, metode og ser filmer fra egne øvelser.

I tillegg vil det være aktuelt med dialog og veiledning på Skype / telefon.

Hvem kan delta?

Det eneste kravet for å delta er at du dirigerer et kor. Det er ingen krav til at du har utdanning eller opplæring

i musikk. Mentorordningen passer både for ferske dirigenter og for dirigenter som har holdt på i mange år og 

som trenger påfyll.

Hvor mye koster det?

Mentorordningen er en del av Kulturdepartementets satsing på kordirigenter, som administreres av 

FONOKO på vegne av Koralliansen. Det betyr at vi kan holde en lav egenandel. 

Egenandelen for å være med på ordningen i ett år er 5000,- kroner. 

I tillegg kommer eventuelle reisekostnader. Vi håper at ditt kor vil dekke denne egenandelen.​