Styret i NK Sørlandet

Kåre Eie - Leder​

​Adresse: Andøytoppen 42, 

4623 Kristiansand

Telefon: 481 22 455

E-post: nk-sorlandet@kor.no 

E-post : kaare.eie@me.com


 Alf Morten Normann- nestleder
Anders Beersgt. 2 A
4400 Flekkefjord
Telefon: 951 11 495
E-post: alf.morten.normann@norgespost.no
Margaret Bouwman - Sekretær
Torvgaten 9, 4550 FARSUND
Tlf.: 38 39 43 00
Mobil: 922 36 239
E-post: margaret@bouwman.no

Tor Gusdal - kasserer
Jernbaneveien 22
4370 Egersund
Tlf.957 21 870
E-post: tor@emobel.no
 
 
 
  
 ​
 
 

Anette Throndsen Hove -Styremedlem

Gråsteinsveien 69
4400 Flekkefjord
Tlf.: 957 99 554
​​E-post: at.hove@vabb.no

 

 
Varamedlemmer

 
Reinhard Lillebø- 1. vara
Museumsveien 15.
4560 Vanse
Telefon: 908 55 340
E-post: rei-lill@online.no

 

Alf Verås Larsen - 2. vara
Adresse: Sundegaten 5
4400 Flekkefjord
Telefon: 38 32 33 89
E-post: alfveraas@outlook.com

Bård Vedahl - 3. vara
Sundeveien 10 A
4550 Farsund
Telefon: 928 89 381
E-post: bvedahl@gmail.com


 

​​