Søndre Høland Blandede Kor søker nye sangere!

Vi er et blandakor som holder til på Hemnes i Aurskog- Høland kommune. Koret øver hver torsdag kl. 19.30 -22.00 i " det gamle biblioteket" på Hemnes(ved Bråte skole). Den dyktige dirigenten vår heter Grazyna Saxegaard. Hun jobber mye med korklang!. Vi ønsker oss særlig nye alter for øyeblikket, men alle nye sangere er velkommen :) Ta sjansen og bli med. Øvelsene består av mye sang og latter :) Vi arrangerer julekonsert hvert år, og bidrar med sang på ulike arrangementer i lokalmiljøet!  For mer info se vår Facebookside: https://www.facebook.com/pages/S%C3%B8ndre-H%C3%B8land-Blandede-Kor/1522049464704116

 

Damekoret Fønix ønsker nye sangere hjertelig velkommen til øvelse tirsdager kl. 19- 21.30 på gamle Bergenhus skole i Rakkestad. Fønix betår av i overkant av 20 glade sangere i alle aldre. Vår dirigent heter Halvard Tønneberg. Koret arrangerer hvert år Fønixfestival og deltar på den årlige julekonserten i Rakkestad. I tillegg deltar koret på ulike arrangement i lokalmiljøet. Har du en sangfugl i magen? kom da vel :)