​​​Økonomiske støtteordninger i Oslo-Akershus

 
 
Støtte til kor som kjører "Stemmen som instrument". Ved bruk av kvalifiserte sangpedagoger.
Tildeling er totalt kr 10.000,- Hvert kor kan søke om kr 2000,-.
Søknad sendes på mail innen 1. oktober 2017, til styret i Oslo-Akershus ved distriktskonsulent Anita Strømkvist​.
 
 
Norge har et bredt kulturliv med mange aktører hvor de fleste oppfordrer til aktivitet ved at de tilbyr økonomiske støtteordninger. Støtteordninger som er mest relevante for kor forvaltes av Norges Korforbund.

Støtteordninger via Norges Korforbund 2017.pdf - Informasjon

Andre støtteordninger som er aktuelle for Oslo-Akershuskor
Andre støtteordninger.pdf

Støtteordninger som er relevante for hele landet
Kulturrådet Presentasjon februar 2017.pdf

Musikk Fondene-presentasjon.pdf

Presentasjon av arrangørstøtte NOPA.pdf

Presentasjon Komponistforeningens tilskuddsordninger.pdf

Kommunale midler til UTESANG fra Oslo kommune.

korenes utadrettede virksomhet. Støtteordningen ligger under kor, korps og orkester.
Dette er en støtteordning som er unik for korene som er tilknyttet Oslo kommune. ​​

OSLO-kor: Søknader, utlysning og tildeling for utesangstøtte og seminarer
koråret 2017

 

tildeling for 2017.pdf

søknad kor korps oslo kommune 2017.docx

Utlysning kommunale midler for 2017.pdf

 

Utlysning og tildeling for Oslokor 2016

​Tildelingen for 2016 ble overført til det enkelte Oslokor 2. mars 2017
tilskudd fra oslo kommune 2016.pdf

Gratiskonserter og seminarvirksomhet gjennom 2016 - få noe av utgiftene redusert!
Utlysning til Oslokor for 2016.pdf.
Søknadsfrist 15. januar 2017.  Status: Søknadsfrist utsettes til fredag 20. januar 2017..
Uregistrerte amatørkor kan søke til Norges Korforbund Oslo Akershus

Norges Korforbund Oslo-Akershus sin søknad til Kultuertaten pr. 1 mars 2016 ble innvilget​ med kr 340.000,-
søknad om kommunalt tilskudd 2016.docx

Utlysning og tildeling for Oslokor 2015

Tildelingen ble overført til korets konto i januar 2016
Tildeling av kommunale midler 2015.xlsx

Holder ditt kor til i Oslo kan du nå søke om støtte.

Utlysning Oslokor 2015.pdf.
Søknadsfrist 1. des. 2015.

 

 

Tildeling for 2014

 Det er nå mulig å søke om tilskudd til seminar og konsertvirksomhet i 2014. For retningslinjer les her;Kommunal støtte til utesang og seminarer 2014.doc. Spørsmål og søknader sendes til nkoapost@korforbundet.no, eller anita.stromkvist@korforbundet.no.

 

Tildeling for 2013

 Søknad for tilskudd til våre Oslokor er sendt inn pr 31. mars 2013.
Denne ble innvilget 4. november 2013. Tilsagn Oslo kommune 2013.pdf.

 

Tildeling for 2012
Tildelingen for Oslo kor 2012 finner du her.