​​Statutter for hedersbevisninger i NK Gudbrandsdal

 

NK Gudbrandsdal's hedersbevisninger omfatter:

  • 25-årsdiplom
  • 40-årsmedalje
  • 50 års-plakett
  • Æresmedalje m/diplom
  1. 25-årsdiplom og 40-årsmedalje deles ut til medlemmer i NK Gudbrandsdal som har vært aktive korsangere i henholdsvis 25 og 40 år. Med aktiv tid som korsanger menes kandidatens aktive tid som sanger sjøl om det har vært i flere forskjellige kor og sangerforbund.Diplomet og medaljen deles ut etter oppgave fra korene.
  2. NK Gudbrandsdal's æresmedalje med diplom er forbundets høyeste hedersbevisning. Etter innstilling fra medaljenemnda er det forbundsstyret som deler ut medaljen. Æresmedaljen deles ut til personer som i særligt grad har arbeidet for korsangen, og som i lengre tid har gjort en usedvanlig stor innsats i sangerforbundet og i andre organisasjoner som arbeider for å fremme korsangen.
  3. Utdeling av NK Gudbrandsdal's hedersbevisninger - 25-årsdiplom og 40-årsmedalje og æresmedalje m/diplom - bør såvidt mulig foregå under stevner eller under andre spesielle anledninger der alle medlemmene i forbundet er samlet.
  4. Det skal føres protokoll over utdeling av hedersbevisningene. Protokollen skal innholde navn og opplysninger om personene som er tildelt hedersbevisningen, og begrunnelsen for tildelingen skal anføres.
  5. Alle utgiftene i forbindelse med hedersbevisningene skal bæres av NK Gudbrandsdal.

 

​​ÆRESMEDLEMMENE

 Torgunn Holm Maurset
 Ola J. Visdal
 Arne Larsen
 John Ingvald Lien
 Peder Bjorli
 Hans Wassrud
 Kari Nordnes
 Reidun Formo
 Bjørg Mohn
 Kari Oddveig Fosstuen
 Arne Nustad
 Ola Enstad
 Paul Gunnar Lien
 Sven Ola Hådi
 Reidun Danielsen​