​​Retningslinjer for søknad om utdanningstilskudd ​


 

Søknader sendes

NK-Hedmark v/Øivind Bjurbeck, Løkendalsvegen 283, 2360 Rudshøgda

NK Hedmark ønsker å stimulere og styrke den musikkfaglige utvikling i korene, og kan gi tilskudd til kompetanseutvikling for dirigenter, hjelpedirigenter og gi tilskudd til honorardekning for innleide kursholdere til korseminarer.

Styret for NKH fastsetter den årlige rammen for utdaningstilskudd og behandler innkomne søknader. 

 

Dirigentstipend

Stipend kan søkes for deltagelse på kurs, seminarer og studieopphold som ikke arrangeres av NKH.Det kan søkes om 60​% av kursavgiften. Maxbeløpet er kr. 2 000,- pr. person.

 

Tilskudd til ekstern instruktør ved korseminar

Kor som holder seminar med innleid instruktør, kan søke NKH om dekning av utgifter til honorar.
Det kan søkes om 40 % av honorarutlegget. Maxbeløpet er kr. 5 000,- pr. seminar.
Honoraret må dokumenteres før utbetaling finner sted.

 

Tilskudd til deltakelse på Norges korforbund sin sommerkorskole

Sangere og dirigenter som deltar på Norges korforbund sin årlige sommerkorskole på Toneheim kan søke NK-Hedmark om tilskudd. Tilskuddsbeløpet er kr. 2500 pr. deltaker.
Søknadsfrist : 1. september samme år.

 

Retningslinjer og søknad om utdanningstilskudd fra NK Hedmark 2015.pdf