​​​Kor fra Hedemarken sang Jula ut i Vang Kirke

Den ​07.01.2018 arrangerte Norges Korforbund Hedmark konsert for kor i Vang Kirke, i samarbeid med ​Vang Kirkemusikk og Toneheim Folkehøgskole. 

Kirka var full av tilhørere med lovord om konserten og det vakre rommet. 

Det kom inn i overkant av 5000 kr i kollekt som vil bli brukt for å støtte opp om kirkemusikken i Vang. 

Her noen bilder fra konserten. 

IMG_2642.jpg 

Ottestad Grendekor med dirigent Guro Hjemli

​​IMG_2643.jpg

Austmarka Blanda Kor 

IMG_2644.jpg

Jernbanens Blandede Mannskor fra Hamar med dirigent Anja Nesjke

IMG_2646.jpg 

Vang Sangkor med dirigent Håvard Forvemo

IMG_2649.jpg 

Hamar Damekor og konferansiér Dag Sanner fra Norges Korforbund Hedmark

´Koret Mitt.jpg 

Koret Mitt med dirigent Dag Ohrbakk