INNKALLING TIL ÅRSMØTE

NORGES KORFORBUND GUDBRANDSDAL

LØRDAG 4. MARS KL. 1200

HAFJELL HOTEL ( tidligere Øyer Gjestegård )

​ 

SAKSLISTE:

SAK 1/17. Velkommen.

·        Godkjenning av stemmeberettigede.

·        Valg av møteleder.

·        Valg av møtesekretær.

·        Valg av to (2) protokollvitner.

·        Valg av tellekorps.​​

 

SAK 2/17. Godkjenning av innkalling.

SAK 3/17. Godkjenning av saksliste.

SAK 4/17. Styrets årsberetning 2016 – presenteres av sekretær.

SAK 5/17. Regnskap – presenteres av kasserer.

SAK 6/17. Budsjett – presenteres av kasserer.

SAK 7/17. Handlingsplan / aktivitetsplan.

SAK 8/17. Innkomne saker fra styret / medlemskor.

SAK 9/17. Valg – presenteres av valgkomiteens leder.

Musikkfaglig Korkonsulent og kordirigent i Norges Korforbund Inger Pernille Stramrud er invitert og har takket ja til å være med oss på årsmøtet.

 

Vennlig hilsen Styret i NK – Gudbrandsdal

Olaug Enstad, Ingrid Viken, Vigdis Ryen, Åshild Alette Haugstad, Jon Kleiven, Ole Anton Fossehagen, Sverre Vehusheia.

 

ANNEN INFORMASJON VEDR. ÅRSMØTET:

  • Påmelding  til årsmøtet og lunsj senest 25. FEBRUAR - sendes til undertegnede.

  • Årsmøtesaker skal være styret i hende senest 16. FEBRUAR - saksliste, styrets beretning og regnskap sendes ut 18. FEBRUAR.

  • Umiddelbart etter årsmøteslutt, vil det bli servert 2 retters lunsj kr. 245,- pr. pers - for å gjøre det mest mulig enkelt, betaler NKG for hele årsmøtet, for deretter å fakturere hvert enkelt kor for lunsj.

  • Etter lunsj vil det bli informasjonsmøte vedr.  Tretten KorCup 2017, informasjon om dette har dere tidligere fått fra Runar Granskogen.

Vi går nå inn i en tid hvor alle korene avholder sine årsmøter, i den forbindelse MÅ dere sende oppdaterte styrelister og for de kor som har fått ny dirigent, må det også gis beskjed om til Norges Korforbund Gudbrandsdal og Norges Korforbund sentralt!​

Ledere i valg og medaljekomite, sender denne innkallingen videre til deres komiteer.

- sang hele livet!

Vennlig hilsen
 

Olaug Enstad

Leder NK Gudbrandsdal