​​​​​Tilskudd til prosjekter i medlemskor

​(Søknadsfristen for høst 2017 er nå gått ut)


 

Styret i NK-Buskerud kan hvert år sette av midler, som medlemskorene kan søke om økonomisk støtte fra.
Det kan for eksempel være til kurs med innleid kurslærer, eller til større seminarer og korprosjekter som resulterer i konserter og/eller musikalske forestillinger, både med og uten profesjonelle krefter.
Søknadsfrist er 1. mai og 1. oktober og behandles på første styremøte etter disse datoene. Beløpet som innvilges utbetales når kasserer har mottatt programmet og arrangementet er gjennomført.
Styret har for 2017 satt av kr 50 000 til dette formålet.

 

Søknaden skrives inn i skjemaet under, og eventuelle vedlegg (budsjett etc) sendes til epost: nk-buskerud@kor.no.

 
Her finner du en EXCEL-MAL for budsjett for nedlasting:   Excel MAL budsjett søknad.xlsx
 ​

Tilskudd til dirigenter: 

Dirigenter som ønsker å søke tilskudd til deltakelse ved Norges Korforbunds Sommerkorskole kan sende søknad til nk-buskerud@kor.no innen 30.mars eller raskest mulig. ​​

 
​​