​Styret i NK Sørlandet


Kåre Eie - Leder​
Flekkefjord SangforeningAdresse: Andøytoppen 42, 
4623 Kristiansand
Telefon: 481 22 455
E-post: nk-sorlandet@kor.no 
E-post : kaare.eie@me.com


Alf Morten Normann- Nestleder
Flekkefjord Sangforening
Anders Beersgt. 2 A
4400 Flekkefjord
Telefon: 951 11 495
E-post: alf.morten.normann@norgespost.no
Margaret Bouwman - Sekretær
KorMix
Torvgaten 9, 4550 FARSUND
Tlf.: 38 39 43 00
Mobil: 922 36 239
E-post: margaret@bouwman.no
Tor Gusdal - Kasserer
Egersunds Mandssangforening
Jernbaneveien 22
4370 Egersund
Tlf.957 21 870
E-post: tor@emobel.no
 
 
Anette Throndsen Hove - Styremedlem / musikkfaglig 
Frisk Bris
Gåsteinsveien 69,
4400 Flekkefjord
Tlf: 957 99 554
E-post: at.hove@vabb.no


Varamedlemmer
 
Reinhard Lillebø- 1. vara
Sangkoret Nordvesten​
Museumsveien 15.
4560 Vanse
Telefon: 908 55 340
E-post: rei-lill@online.no
 
Alf Verås Larsen - 2. vara
Adresse: Sundegaten 5
4400 Flekkefjord
Telefon: 38 32 33 89
E-post: alfveraas@outlook.com

Bård Vedahl - 3. vara
Sundeveien 10 A
4550 Farsund
Telefon: 928 89 381
E-post: bvedahl@gmail.com
 


 

​​