​​Oversikt støtteordninger Norges korforbund


Kor som er medlem i Norges korforbund kan søke støtte fra forbundet sentralt innen flere områder.

 

VO midler

Sentralt blant støtteordningene står muligheten til å få tildelt VO midler. Visste du at dette også utløser retten til gratis øvingslokaler i kommunale undervisningsbygg mellom klokka 17 og 21 på hverdager?

VO midlene har søknadsfrist to ganger i året: 1. september og 5. januar.

Les alt om VO midler her.

 

Aktivitetsmidler for kor

Kor i Troms fylke kan søke om aktivitetstilskudd fra Norges korforbund Troms (les mer her). Men visste du at man kan også søke om aktivitetsmidler fra Norges korforbund sentralt?

Tre viktige forutsetninger for at man kan søke midler:

  • det skal være framføring av levende kormusikk
  • det skal være samarbeid med profesjonelle aktører som deltar under selve framføringen (sangere eller musikere)
  • konserten/prosjektet kan ikke være avsluttet (avholdt) før søknadsfristen.

Søknadsfristene for disse midlene er 15. mars og 15. september. Les mer her.

 

Momskompensasjon

Frivillige organisasjoner kan få refundert deler av driftskostnadene sine gjennom ordningen for momskompensasjon. Våre medlemskor og distriktsledd skal søke gjennom Korforbundet sentralt. Les mer her.

 

Tilskudd til studiemateriell

I tillegg kan man søke om å få refundert deler av utgifter som har gått til innkjøp av originalnoter eller faglitteratur dersom uttgiften har vært på mer enn kr. 1000,-. Her vil størrelsen på tilskuddet være avhengig av hvor mange som søker om støtte.

Les retningslinjer og detaljer om dette tilskuddet her.

 

Til slutt kan det jo være nyttig å vite om at Norges korforbund hvert år deler ut dirigentstipend til dirigenter som dirigerer kor tilsluttet forbundet, samt at man kan motta tilskudd fra Grasrotandelen. Så her er det bare å sette i gang med å få slekt og venner med å knytte seg opp mot akkurat ditt kor!

Les om alle Norges korforbunds støtteordninger her.