​​Kurs/Utdanning

 

Opplæringstilskudd

NKSunnmøre sitt årsmøte set kvart år av pengar til opplæring .
Dersom to kor går sammen om eit opplæringsprosjekt med ekstern instruktør kan
det søkes om tilskudd heile året.

Prosjektmidler

NKSunnmøre sitt årsmøte set kvart år av prosjektmidlar kor kan søke om heile året.

Stipend 

NKSunnmøre sitt årsmøte set kvart år av stipendmidler til dirigenter, stemmeøvere
og korister.Søknadsfrist er 1.april.

§ 9 Stipend.docx

Sommerkorskolene på Toneheim og i Harstad

På sommerkorskolene i Harstad på Toneheim Folkehøgskole ved Hamar er det kurs både for koristar og dirigentar. 
Du kan også søke stipend fra NKSunnmøre til delvis dekning av påmeldingsavgift/opphold.

Les meir her: