Adresseliste 2014

 

For at ei adresseliste skal ha noen verdi, MÅ alle kor fortløpende sende melding om endringer til nk-sunnmore@kor.no.
Ta kontakt dersom du ønskjer kontaktinformasjon til medlemskor i NKSunnmøre.