​​​​Hederstegn for NKSunnmøre 

 

§ 16 HEDERSTEGN

Norges Korforbund Sunnmøre sine hederstegn er :

• Medalje for 20 år som aktiv korsanger.
• Diplom og medalje for 30 år som aktiv korsanger.

Ved søknad om hederstegn skal det sendes inn ett skjema for hvert medlem. Styrene i medlemskorene skal etter beste evne forsikre seg om at opplysningene er riktige.
Skjemaet fås hos Norges Korforbund Sunnmøre.

Søknadsskjemaet skal sendes til styret i Norges Korforbund Sunnmøre innen 1. mars

Hederstegnkandidaten må ikke ha vært medlem i distriktsforbundet i alle disse årene, men medlemskap i barnekor kan ikke tas med ved utregninga av år, til søknaden.

Medlemskap i flere kor samme år skal telles som 1 sangerår.

Navnene på de som blir tildelt hederstegn fra Norges Korforbund Sunnmøre, skal føres i egen protokoll.

Her kan du laste nedSoknad om hederstegn.docx for kormedlemmer som skal ha hederstegn for 20, 30  års medlemsskap i NKSunnmøre

Statutter for hedersbevisninger fra NorgesKorforbund.
Her kan du laste ned Søknadsskjema NK sentralt.pdf for kormedlemmer som skal ha fortjenestemedalje for 40 ,50,60 og 70 år,samt 75 års-pins som aktiv korsanger. Det følger diplom med medalje og pin.
Alle søknader sendes innen 1. mars til

NK Sunnmøre v/ nestleiar
Bjørn Røren
Sjøgata 89
6065 Ulsteinvik

eller  nk-sunnmore@kor.no

Kora blir oppfordra til å respektere fristen som er sett til 1. mars ( i hht. vedtektene)

 

Hederstegn 2017.pdf

 Hederstegn  2016.pdf
Hederstegn 2015.pdf​

Hederstegn 2014.PDF

Hederstegn 2013.pdf

 

Hederstegn tildelt 2011


20 års-medalje
30 års diplom
40 års medalje og diplom NK
50 års bordstender

Hederstegn tildelt 2012 


 20 års-medalje 
 30 års diplom  
 40 års medalje og diplom NK  
 50 års bordstender