oversikt Sangerstevner i Orkla og Gauldal Sangerforbund 200615.pdf​​

 

 «Kor i Hule» -  sangerstevne i Bjugn 16. – 18 juni 2017

Valsfjord mannskor er arrangør for sangerstevnet 2017, medarrangør er damekoret «Kor e Karran». Av praktiske og teknisk årsaker er det satt deltakergrensa på 500 sangere. Invitasjon til sangerstevnet vil komme i løpet av oktober 2016.