August 2015: Samarbeid med Torshus Folkehøgskule er avsluttet.