Hederstegn


Norges Korforbund fortjenstmedalje kan tildeles personer som har minst 40 år som aktiv korsanger. For de som har holdt
på enda litt lenger tilbyr vi også 50, 60 og 70 årsmedalje. Med fortjenstmedaljen følger et diplom.

I tillegg til Norges Korforbund sin fortjenestemedaljer, har Norges Korforbund Sør-Trøndelag utmerkelser for 25 og 50 års medlemskap i forbundet.

Søknadskjema fortjenstmedalje NK mai15.pdf
Sknadsskjema_NKST_25_og_50_r april2015.doc

Instruks og statutter for Hederstegn i NK Sør-Trøndelag

Søknader om alle utmerkelser sendes til nk-sor-trondelag@kor.no Søknader behandles fortløpende.


Utdeling

I de år (oddetallsår) forbundet arrangerer storstevne, blir NK's fortjenestemedalje med diplom, og NKST sin 50-års nål delt ut ved åpningen av stevnet. I årene mellom (partallsår) deles de ut ved en passende anledning i koret sangeren tilhører. Det er et ønske fra NKST at utdelingen foretas av et av distriktleddets styremedlemmer.
Nål for 25 års medlemskap deles ut ved en passende anledning i det koret sangeren tilhører og i korets egen regi.