​MSU 

 

Musikk- og studieutvalget (MSU) skal ivareta NKR sitt musikkfaglige arbeid. Leder i MSU deltar på styremøtene i NKR. 

Leder er Ra​ndi Anita B. Langholm som treffes på msunkromsdal@hotmail.com og telefon 482 48 241