​​​​

Styret


 
Åge Ofstad - leder
Kvål S​onglag
Tlf: 95031811

Arnold Fossum - nestleder
Kvikne Songlag
Tlf: 95156552
 ​
Bjørn Enge - sekretær
Rognes Songlag
Tlf: 91156225
Mari-Brit Bergdal - kasserer
Rognes Songlag
Tlf: 98875572
Astrid Bjørnli - styremedlem
Damekoret Uredd
Tlf: 41506445

Eivind Flå - 1. varamedlem
Rennebu Mannskor
Tlf: 91113906
E-post: eivind.flaa@gmail.com

Bjørg Rise Sørløkken -  2. varamedlem
Hovinkoret
Tlf: 48230105

 ​
Revisorer:
Kjell Grøtte.
Hovinkoret
 ​
Jon Jarle Gorseth
Hauka Mannskor
 ​