​​​​Styret i NK Nordmøre

  
Per Arthur Christensen - leder

Kristiansund Operakor

Mobil: 926 24 946

E-post: nknordmore@gmail.com


Astrid Paulsby - nestleder

Aure Songlag

Mobil: 994 99 741

E-post: astrid.paulsby@aure.kommune.no


Kjell Arne Rød - kasserer

Kristiansund Operakor

Mobil: 970 13 610

E-post: karnroed@online.no​


Jens-Eric Eliassen - styremedlem

Jazzåkoret 

Mobil: 977 20 521

E-post: je.eliassen@sunndals.net

Elise Brandvoll Andresen - styremedlem

Tordenskiold Songlag

Mobil: 984 13 979

E-post: elseba@online.no


Monica Bygseth- musikkfaglig styremedlem

Aure Songlag

Mobil: 950 58 461

E-post: monicabygseth@hotmail.com


Lillian Åshamar - 1. vara​​

Ensemble Dali

Juanita Møkkelgård - 2. vara

Halsakoret

Jorid Leirdal - 3. vara

Flemma Songlag

Ansvarlig valgkomite: Kristiansund Koriosa