TONO-avtalen

 

Norges Korforbund har en generell avtale med TONO, en organisasjon som forvalter tekstforfatteres, komponisters og arrangørers opphavsrettigheter. Når korene har avholdt en konsert eller konsertserie, sender man inn en utgave av konsertprogrammet, eller fyller ut et skjema med de nødvendige opplysningene.
Vær oppmerksom på at dersom koret arrangerer en kabaret, revy e.l., har TONO valgt å holde dette utenfor den generelle avtalen. I disse tilfellene bør koret ta kontakt med TONO direkte for å få avklart hvilken kategori man faller inn under og evt. om koret må betale TONO-avgift for dette. Se www.tono.no for utfyllende informasjon.​