MEDIA KURS.png

Er det viktig for ditt kor å ha et størst mulig publikum?

Da vet vi at god markedsføring er viktig.

Norges Korforbund Troms og Finnmark i samarbeid med Korkompagniet inviterer derfor til et mediakurs.

 

Innhold:

-Hva er viktig for å få en redaksjonell om tale i avisen både før og etter en konsert?

-Hvilke tilbud og muligheter har Harstad Tidende for effektiv annonsering?

-Hvordan kan vi utnytte FB på en optimal måte? Vi viser konkrete eksempler på mulighetene og praktiske oppgaver. Deltakerne må ha litt forhåndskjennskap

til FB.   v/korkonsulent  Marita Havaas Olsen

 

Tid: søndag 31. mars kl. 12.00, varighet :  ca. 3 timer,

Sted: Møterom 2. etg. Harstad Tidende. (Inngang Verftsgata)

Kursavgift: 1 deltaker: kr.400,-,  2 deltakere: kr. 650,-, 3 deltakere kr. 900,-.

Vi har fått svært god respons på dette opplegget så vi må begrense påmeldingen til max 3. stk. pr. kor.

Ta kontakt med:
roarhaugen@live.no