NM_logo liggende.jpg

Poengfordeling

Det er en poengskala for alle klassene i NM. Det gis poeng på en skala opp til 100 poeng. ​

Følgende elementer vil bli vektlagt og formidles til koret i en samlet poengsum: 

a) Tekniske ferdigheter (sangtekniske ferdigheter, klang, intonasjon, rytme, presisjon, mm.)

b) Kunstnerisk uttrykk og formidling


Avhengig av poeng, deler juryen ut bronse-, sølv- eller gulldiplom. Diplom deles ut for antall poeng etter følgende system:

BRONSE DIPLOM 

Fra og med 70 t.o.m.79,9 poeng

SØLV DIPLOM 

Fra og med 80 t.o.m. 89,9 poeng

GULL DIPLOM

Fra og med 90 t.o.m100 poeng

Hvis koret oppnår 1-69.9 poeng mottar koret en diplom for deltakelse.


Premiering

Det gis en pengepremie på kr 10 000 til klassevinnerne, forutsatt at klassevinner oppnår sølvdiplom i klasse B eller gulldiplom i klasse A og A+.


Det deles ut en egen premie til vinneren av ”Grand Prix”. 

Vinneren av Grand Prix avgjøres etter flertall i juryen, og får tittelen Norgesmester for kor 2015.