NM_logo liggende.jpg


Klasser


Det skal konkurreres i følgende klasser: *)

  • Sakral A/B
  • Blandet kor A/B
  • Damekor A/B
  • Mannskor A/B
  • Barne- og ungdomskor A/B
  • Vokalgrupper A/B
  • Kor A+

*) Det forutsettes at det er tilstrekkelig antall kor i klassen!

Norges Korforbund ønsker å gjøre konkurransen tilgjengelig og interessant for alle typer kor. Kor som har deltatt ved andre konkurranser og oppnådd gulldiplom, må delta i klasse A. ​


Kor A+ for kor på særlig høyt nivå. Klassen er åpen for alle kortyper. Kor A+ kan kun kombineres med Sakral A.​ Nivået må dokumenteres med lydopptak som må sendes inn ved påmelding. Tilbakemelding gis til koret innen 1.6.2015. Lydopptak sendes Norges Korforbund; tove.ramlo-ystad@korforbundet.no

Sakral klasse er åpen for alle kortyper.

Dersom koret er usikkert på hvilket nivå koret skal konkurrere på, ta kontakt med prosjektgruppa ved musikkfaglig representant for veiledning. 


Det er mulig å melde seg i totalt 2 klasser.Grand Prix 


Vinneren av hver klasse kvalifiseres til "Grand Prix" finale. Dommerne kan likevel velge å ta med flere kor. 

Koret velger selv program for “Grand-prix”-finalen, maksimum 5 minutter. Dette kan være stykke/r som ikke tidligere er presentert i konkurransen. ​