NM_logo liggende.jpg​​​​


Dommere​


Følgende vil være dommere under NM for kor 2015:

  • Mogens Dahl - Danmark   Hoveddommer
  • Erik Westberg - Sverige
  • Marit Tøndel Bodsberg - Norge
  • Steinar Eielsen - Norge
  • Anita Brevik


Om dommerne


Mogens  Dahl

Mogens  Dahl  er  dirigent  og  grundlægger  af  Mogens Dahl Kammerkor,  som  han  har  udviklet  til  at  være  et af Skandinaviens  førende  vokalensembler  i  dag.  Han blev dirigentuddannet  i  1983  og  har  undervist  en årrække  ved konservatoriet  i  Aarhus  og  Aalborg Universitet.  Fra  1991  -­ 2003  var  han  syngemester  på Den  Jyske  Opera. 

Mogens  Dahl  har  dirigeret  talrige  TV-­  og radioproduktioner  og  sceniske  produktioner  bl.a.  på  Stockholms  Opera, Staatstheater  Kassel  Opernhaus, Aarhus Teater,  Den  Anden  Opera  og  Den Fynske Opera.

I  2013  dirigerede  han Rachmaninov  Maria  Vesper  på Olavsfestdagene  i  Trondheim.  Han  har  været gæsteprofessor på  Belo  Horizonte University  i  Brasilien og er  ofte gæstedirigent  i  de  nordiske  lande.  Som dirigent har  han vundet  ry  for  en  helt særlig  forståelse for vokalmusikkens særegne  kvaliteter,  og  høstet fremragende anmeldelser  overalt i Skandinavien. 

I  2005  fik  Mogens  Dahl  chancen  for  at  realisere drømmen om  sit  eget  koncerthus  i  København.  Det blev  starten  på Mogens  Dahl  Koncertsal,  hvor  der løbende  afvikles prestigefyldte kammermusikserier  med store  internationale navne.  Sideløbende  hermed dirigerer han  sit  eget professionelle  kammerkor,  som  har etableret  sig  på  den skandinaviske  scene  med  en stribe  cd-­udgivelser,  samt turnéer  og  koncerter  i  både Norden  og  det  øvrige  Europa.    

En  lang  række  af  Mogens  Dahls  banebrydende projekter  er baseret  på  nyskrevne  værker,  dedikeret  til Mogens Dahl Kammerkor  af  førende  komponister  i Skandinavien.  Mogens Dahls  visionære  arbejde  med nordisk  vokalmusik har  ført  til opsigtsvækkende samarbejder  med  komponister  og  musikere på  tværs af vante  genreskel.  Korets seneste  cd  er  en indspilning  af ’Nordic  Mass’  for  kor  og  cello,  komponeret til  koret  af Sven-­David  Sandström  og uropført  på  Bergen Festspillene  i  2014. 

 

Erik Westberg

Erik Westberg föddes 1956 i Stockholm. Han studerade kördirigering för professor Eric Ericson vid Kungliga Musikhögskolan. Där genomgick han mellan 1976-87 musiklärar-, körpedagog, ensembleledar- och dirigentutbildningen.

Erik Westberg har varit ledare för bland andra KFUM-kören i Stockholm och Oslo Filharmoniske kor. Han har även varit gästdirigent för Radiokören. Internationellt har Erik Westberg anlitats som gästdirigent för Pro Coro Canada, Coro Nacional de España och Coro Sinfônica do Estado de São Paulo, Brasilien. 1997 var han "Artist-In-Residence" vid Wollongong University, Australien

Erik Westberg var idégivare till projektet "Körsång för fred och rättvisa" som engagerade 8.000 körsångare i 56 länder vid millennieskiftet. Evenemanget sågs av miljontals TV-tittare över hela världen.

Barents körcentrum som invigdes 2003 av kulturministern Marita Ulvskog, initierades av Erik Westberg. Barents kammarkör och Barents vokalensemble var två professionella körer som var knutna till centrumet.Som förste kördirigent erhöll Erik Westberg Kungl. Musikaliska akademiens dirigentstipendium 1992. Han har mottagit Johannes Norrbymedaljen 1993, Årets Kulturpris 1997 från tidningen Norrländska Socialdemokraten, blivit utsedd till Årets Körledare av KÖRSAM 1999 samt fått Årets Kulturpris 2002 av Piteå kommun. 

Erik Westberg förärades 2006 Konungens medalj av åttonde storleken i serafimerordens band "För betydelsefulla insatser i det svenska musikväsendet". Han blev 2008 invald i Kungl. Musikaliska akademien. Han erhöll STINT-stipendiet "Excellence in Teaching" och var verksam vid Wesleyan University, Connecticut, USA, under hösten 2009.

Med Musikhögskolans kammarkör och sin egen vokalensemble, har han gjort ca 15 cd-skivor samt ett 40-tal internationella turnéer. Sedan 2003 är Erik Westberg professor i kördirigering och körsång vid Musikhögskolan i Piteå.


Marit Tøndel Bodsberg

Marit Tøndel Bodsberg (1981) er utdannet dirigent, fløytist og sanger. Hun har master i dirigering fra Norges Musikkhøgskole hvor hun har studert med bl.a Grete Pedersen og Ole Kristian Ruud.

Hun jobber jevnlig med flere av Norges fremste kor og ensembler, blant annet Det Norske Solistkor, Innlandet filharmoniske orkester og Musikkhøgskolens Kammerkor. Marit er kunstnerisk leder og dirigent for Kvindelige Studenters Sangforening, Norges Ungdomskor og Vestoppland Kammerkor, kormester ved Festspillene på Elverum, kirkemusiker i Gjøvik menighet og underviser også ved Musikkfolkehøgskolen Viken. Hun er mye brukt som dommer i konkurranser og instruktør ved kurs og seminarer i dirigering.

Marit har medvirket på en lang rekke plateinnspillinger både som sanger, dirigent og fløytist, og hun har vunnet flere nasjonale og internasjonale korkonkurranser med sine kor. Høsten 2012 ble hun tildelt Dirigentprisen under NM for kor.

Marit 1 Photo Anna-Julia Granberg BLUNDERBUSS crop.jpg

Photo: Anna-Julia Granberg – BLUNDERBUSS

Steinar Eielsen
Steinar Eielsen (26.09.1948) har sin komposisjons-produksjon hovedsaklig knyttet til kor. Fra midten på 70-tallet frem til 1988 var han dirigent for både mannskor, kvinnekor og blandet kor i Sandnes, hvor han er bosatt. Han har også dirigert ulike orkestre og instrumentalensembler

Kulturstipend fra Sandnes kommune og Rogaland fylke muliggjorde privatstudier i komposisjon hos Knut Nystedt, noe som har hatt mye å si for hans komposisjonsvirksomhet. Gjennom disse studiene og ved sin store produksjon av korarrangementer for alle typer kor, har han fått et inngående kjennskap til koret som musikalsk medium. Han har også gjort en rekke orkester- og instrumentalarrangementer. De fleste av Eielsens komposisjoner er bestillingsverk til ulike ensembler rundt i Norge.

Av hans korproduksjon er mye utgitt på ulike norske musikkforlag og han nytter sin erfaringsbakgrunn også som bidragsyter til pedagogiske lærebøker for barn og ungdom. Fra 1977 arbeidet Eielsen som produsent i Rikskonsertene, med unntak av to år som konsertleder ved Rogaland Musikkonservatorium.

​​Fra 1991 har han arbeidet som frilans musikkarbeider, hovedsaklig med komposisjons- og arrangements-bestillinger og som korinstruktør for alle typer kor. Han har hatt engasjementer ved musikkutdanningsinstitusjoner, bl.a. Høgskolen i Stavanger, avd. Kunstfag (tidligere Rogaland Musikkonservatorium) og deltidsstilling som lektor ved Lundehaugen videregående skole/Vågen videregående skole i Sandnes, MDD-linjen.​


Anita Brevik

Anita Brevik er kunstnerisk leder og dirigent for Nidarosdomens jentekor. Hun har vært med siden koret ble startet i 1992. Hennes systematiske og bevisste arbeid med å bygge og pleie jentestemmene har gitt resultater i form av en varm og homogen korklang som er ett av korets varemerker. Brevik er utdannet sangpedagog og sanger ved Musikkonservatoriet i Trondheim, og har tidligere jobbet som frilanssanger.  I senere år har hun i hovedsak arbeidet med kor, og har med flere kor vunnet priser i nasjonal og internasjonale konkurranser. Hun har tidligere også vært kunstnerisk ansvarlig for Midt-Norsk korkonkurranse. Brevik har vært jurymedlem i komposisjonskonkurranser i regi av Ung kirkesang, samt i Ungdommens musikkmesterskap. Sammen med Nidarosdomens jentekor ble hun tildelt Trondheim kommunes Kulturpris for 2010. I 2013 mottok hun Kari og Carl Høsets «Alle kan synge»-prisen. I perioden 2012-2014 har hun innehatt verv som medlem av kunstnerisk komité for World Symposium on Choral Music, som ble arrangert i Seoul 2014.

Norunn Illevold Giske

Hun har i mer enn femti år satt sitt preg på sang- og musikklivet, spesielt gjennom opprettelse og ledelse av kor på høyt nivå. I 2005 ble hun tildelt Kongens fortjenstmedalje i gull for sin innsats. 

Sin formelle musikkutdannelse har Giske primært fra Musikkonservatoriet i Oslo, der hun begynte da hun var 15 år. Hun studerte orgel med Arild Sandvold, klaver med Borghild Bru og sang med Morten Vatn. Hun ble uteksaminert i 1956 med orgel, klaver og sang som hovedinstrument. I 1958–59 studerte hun sang i Wiesbaden i Tyskland, under Paul Lohmann.Hun har også hatt studieopphold i Stockholm, København og London.

I perioden 1959–1962 bodde hun i Bergen, der hun underviste i sang, kordireksjon og klaver ved Bergen lærerskole.

I 1962 flyttet hun fra Bergen til Trondheim, der hun ble tilknyttet den nystartede musikkundervisningen ved Norges lærerhøgskole. Hun fortsatte å arbeide ved Musikkvitenskapelig institutt, senere Institutt for musikk, ved NTNU, til hun gikk av for aldersgrensen i 2005. Hennes stillingsbetegnelse var da førsteamanuensis. Hun underviste i kordirigering, sang og musikktolkning.

Norunn Illevold Giske startet sitt første kor i 1966, da Trondheim Symfoniorkester trengte et lokalt kor til sine operaproduksjoner. Dette ble starten på TSO-koret, som ble avviklet i 1997.

I 1976 stiftet hun «Norunn Illevold Giskes Kor», med sangere fra Norges lærerhøgskole, der hun underviste. Allerede året etter skiftet de navn til «Trondheim Kammerkor».  Koret eksisterte i 34 år under det nye navnet. I tillegg til å holde konserter, opptrådte de både i NRK TV og radio. De deltok også i korkonkurranser og vant flere internasjonale priser. De ga også ut seks plater. 

I 1994 startet hun Damekoret Embla, som hun selv har dirigert siden. Koret har vunnet en rekke internasjonale priser.

Hun har deltatt på flere plateutgivelser, både som utøvende musiker og som dirigent.


Norunn IG.jpg