Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Skip Navigation LinksKor > Aktiviteter > Landsfestivalen for kor 2020 > Praktiske opplysninger

Praktiske opplysninger

Her finner du informasjon om

 1. Lunsj- og middagsplasser (se rett under)
 2. Påmelding og betalingsfrister
 3. Regler for refusjon
 4. Hotell
 5. Alle aktuelle frister for deltakende kor


1. Lunsj- og middagsplasser

Det er folksomt i byen disse dagene, og når over 2500 sangere skal ha lunsj, er det noen steder som egner seg bedre enn andre. Her finner du de lunsj- og spisestedene vi har avtale med. Det betyr at koret må ta direkte kontakt med spisestedet, reservere bord og gjerne også forhåndsbestille mat. Da er alle sikret å bruke tiden i Trondheim med minst mulig ventetid. På alle, bortsett fra Royal Garden, betaler vi i restauranten som vanlig. 

Egon - Egon menyforslag Korfestivalen 2020.pdf
Krambua - Krambua menyforslag Korfestivalen 2020.pdf
Royal Garden - Royal Garden Hotel menyforslag korfestivalen 2020 .pdf
TAG - TAG Menyforslag Korfestivalen 2020.pdf
Lian Restaurant - menyforslag Sangertrikk til Lian.pdf


2. Påmelding og betalingsfrister

Det er fire betalinger i forbindelse med deltakelse på landsfestivalen:
Påmeldingsgebyr for koret, festivalkontingent for hver sanger og dirigent, festivalpass for hver deltaker, samt hotell og aktiviteter som har en kostnad som ikke inngår i festivalpasset.

Påmeldingsgebyr​ (alle har betalt - denne er vi ferdig med)

Hvert kor og ensemble skal betale et påmeldingsgebyr.

 • Medlemskor i Norges Korforbund med flere enn 12 deltakere: kr 2000,- pr. kor. Ikke-medlem: kr 3000,-.
 • Ensembler med 12 eller færre deltakere (inkl. musikalsk leder) kr 1000,-. Ikke-medlem kr 1500,-.

(Retningslinjer fra Norges Korforbund).

Frist 1. november 2019Påmeldingen av koret er bindende etter 1. november, og påmeldingsgebyret blir ikke refundert. Korene får tilsendt faktura på påmeldingsgebyret. 

Festivalkontingent

Koret skal betale inn en festivalkontingent for hvert enkelt kormedlem og dirigent.

 • For medlemskor er beløpet kr 500,- per person (medlem og dirigent(er).
 • For kor som ikke er medlem i Norges Korforbund er beløpet kr 600,- per person (sanger og dirigent(er).
 • Ledsagere skal ikke betale festivalkontingent.

Festivalpass​

Koret skal også betale inn for festivalpass til alle som skal delta. Festivalpasset er personlig for hvert kormedlem, dirigent og hver ledsager. 

 • ​Festivalpass som inkluderer bankett koster kr 990,-
 • Festivalpass uten bankett koster kr 690,-.

Festivalpasset inkluderer alle seminarer og konserter, utenom festkonsertene i Nidarosdomen.​​​

Frister for påmelding og betaling av Festivalkontingent og Festivalpass
Frist for endelig påmelding av antall deltakere er 15. februar 2020.
Etter denne datoen blir ikke Festivalkontingent eller Festivalpass refundert. (Unntak: Se Regler for refusjon)

Frist for innbetaling av festivalkontingent og festivalpass er 15. mars 2020.
Korene får tilsendt samlet faktura.


3. Regler for refusjon


Bindende påmelding er å betrakte som rettslig kontrakt mellom deltaker, arrangør og medarrangør.

Eventuelle avmeldinger skal skje skriftlig til Festivalkontoret og refusjoner skjer etter følgende regler:

a. Påmeldingsgebyret (for koret) refunderes ikke.

b. Dersom koret ikke får plass ved Festivalen, refunderes påmeldingsgebyret.
c. Festivalkontingent, Festivalpass refunderes ikke etter 15. februar 2020, unntatt ved død, samt dekn​ing av egenandel ved bruk av reiseforsikring ved dokumentert sykdom.
d. Konserter med billettavgift refunderes ikke etter 15. mars 2020, unntatt ved død, samt dekn​ing av egenandel ved bruk av reiseforsikring ved dokumentert sykdom.

Eventuelle avmeldinger av hotell, sangertrikk og turer skal skje skriftlig til Koment og refusjoner skjer etter følgende regler:

a. Hotell. Hotellutgiftger refunderes ikke etter 15. mars 2020, unntatt ved død, samt dekn​ing av egenandel ved bruk av reiseforsikring ved dokumentert sykdom.

b. Sangertrikk og turer. Utgifter til sangertrikk og turer refunderes ikke etter 15. mars 2020, unntatt ved død, samt dekn​ing av egenandel ved bruk av reiseforsikring ved dokumentert sykdom.

Krav om refusjon må tas med eget forsikringsselskap, hvor legeattest og kvittering for påmeldingsavgifter må legges ved. Eventuelle krav om dekking av egenandel på forsikringen må fremmes skriftlig til arrangøren, som foretar vurdering og evt tilbakebetaler beløpet.


4. Hotell

Vi har to kategorier hoteller;
kategori 1 som er beste hotell, og kategori 2 som er gode hotell. Alle hotellene er i sentrum av Trondheim.

Prisene er:
Kategori 1: kr 1750,- pr natt for enkeltrom - kr 1850,- pr natt for dobbeltrom.
Kategori 2: kr 1295,- pr natt for enkeltrom - kr 1495,- pr natt for dobbeltrom.

Innen utgangen av februar har alle korene som har bestilt hotell gjennom landsfestivalen, fått tildelt hotell. 


5. Alle aktuelle frister for deltakende kor

Korene får tilsendt to skjemaer denne våren. Skjema 1 (sendes i januar) og skjema 2 (sendes i mars).

Påmelding (dette er førstkommende frist, og står derfor i rødt)

Skjema 1
17. januar: korene fikk tilsendt skjema 1. for bindende påmelding.
15. februar - svarfrist for kor til å svare på skjema 1. Aller siste frist for å endre antall deltakere.
Primo mars - korene får tilsendt faktura
15. mars - frist for innbetaling av Festivalkontingent og Festivalpass. 

Skjema 2
Innen 5. mars - korene får tilsendt skjema 2 for påmelding til seminar, festkonsert, festforestilling, sangertrikk og turer.
15. mars - svarfrist for kor til å svare på skjema 2. Aller siste frist for å endre den innsendte bestillingen.
Vi beklager at vi er forsinket med utsending av påmeldingsskjema 2. Likevel holder vi fast på fristen 15. mars. Ta kontakt med festivalkontoret dersom dette byr på vanskeligheter. (se kontakt oss).

Medio mars - korene får tilsendt faktura
01. april - frist for innbetaling av festkonsert, festforestilling, sangertrikk og turer.

Musikkfaglig
01. mars - vi legger ut en oversikt over fordeling av kor til Kor i katedralen, verdslige konserter, konserter i byrommet, Åpningskonserter (med hvilke satser og hvilken konsert), Musikalsk byvandring på Bakklandet og Syng kjente perler for kor og orgel i Nidarosdomen. Dermed har korene godt grunnlag for å fylle ut skjema 2 som har frist 15. mars.
01. mars - korene får tilgang til lydfiler og noter til Bergtatt, som skal framføres under åpningskonserten.
01. mars - korene får informasjon om noter til arrangementet Som den gylne sol frembryter.

Medio mars - korene får tilsendt informasjon om innmelding av repertoar. 
01. april - frist for innsending av repertoaroversikt. (ikke noter)

Hotell

01. mars - innen første mars får korene tilbakemelding om hvilket hotell de skal bo på.
15. mars - frist for koret til å melde inn navneliste til hotellet.
15. mars - siste frist for å endre hotellbestillingen. (Se punkt 3. Regler for refusjon)
Medio mars - korene får tilsendt faktura.
01. april - frist for koret til å betale for hotell.


Lunsj/middag
Innen 5. mars - oversikt over restauranter blir lagt ut.
01. april - frist for korene til å bestille lunsj/middag.