​​​

Dette er skillet mellom bydelene Frydenlund/Framnes og Vassvik/Finnbekken/Taraldsvik!