Sivbredde.jpg


Sv har det musikalske ansvaret for prosjektkorene og vil ha en tett dialog med dirigentene. 


Siv Cathrine Johansen jobber til daglig ved musikklinjen på Heggen vgs. i Harstad og har over 15 års erfaring som dirigent og sangpedagog. Hun er utdannet sangpedagog fra konservatoriene i Stavanger og Birmingham, England. Hun har tatt videreutdanning innen direksjon hos Ragnar Rasmussen i Tromsø og Håvard Forvemo i Trondheim. Hun har tidligere vært dirigent for Gausvik Blandakor. I dag er hun musikalsk leder og dirigent for Sangkoret Lurlokk i Harstad.