Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Skip Navigation LinksKor > Statsbudsjettet 2016

Statsbudsjettet 2016

​​Statsbudsjettet for 2016 legger ikke opp til noen store endringer for korområdet. ​

Det er gledelig at satsingen på profesjonelle kor videreføres, men Norges Korforbundet savner et tilsvarende løft for bredden innenfor korfeltet. Et sekssifret antall nordmenn synger i kor og kororganisasjonenes arbeid er viktig for å stimulere til aktivitet og øke kompetansen. Mens kulturbudsjettet generelt har blitt doblet de siste årene, så har støtten til landsdekkende musikkorganisasjoner ikke hatt noen realøkning de siste 15 årene.

- Korene utgjør et viktig tilbud i lokalmiljøene og bidrar til kulturopplevelser, sosial tilhørighet og folkehelse for folk i alle aldersgrupper over hele landet, sier generalsekretær Åsmund Mæhle i Norges Korforbund. Han poengterer at frivillige musikkorganisasjoner som Korforbundet er viktige støttespillere for den lokale aktiviteten.

Norges Korforbund mener det bør komme en økning på minimum 4,5 millioner kroner til de landsdekkende musikkorganisasjonene. Midlene burde flyttes fra tippemidlene til faste tiltak på statsbudsjettet (post 78). Dette vil skape større forutsigbarhet for musikkorganisasjonene, både i forhold til tilskuddets størrelse og tidspunkt for fordeling.

Marginal økning av støtteordninger

Norges Korforbund er glade for at Regjeringen ikke gjør noe kutt i voksenopplæringsstøtten slik de foreslo i fjor.

Aktivitetsmidler for kor, som Korforbundet forvalter på vegne av Kulturdepartementet, blir videreført omtrent på dagens nivå. Det er foreslått avsatt kr 7 515 000 til de to ulike tilskuddsordningene; Konsertstøtte og Produksjons- og driftsstøtte. Korforbundet er glade for at det ikke er foreslått kutt eller endringer i denne ordningen.

Kulturdepartementet foreslår å øke momskompensasjon til frivillige organisasjoner fra 1 239 til 1.300 millioner kroner. På bakgrunn av de seinere års økning i søknadsbeløpet, mener Korforbundet at økningen burde vært større.

Slik det ser ut nå vil Frifond videreføres omtrent på dagens nivå.

En kor-strategi er på vei

Kulturdepartementet gjentar i statsbudsjettet at de vil komme med en korstrategi i løpet av høsten 2015. Norges Korforbund har gitt sine innspill til denne strategien.

Musikkutstyrsordningen vil kunne omfatte kor

Regjeringen sier i statsbudsjettet at de vil vurdere om kor også skal omfattes av musikkutstyrsordningen. Dette er gledelig. Norges Korforbund har gitt innspill til den rapporten som ligger til grunn for dette.​

​​

​​

07.10.2015