Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Skip Navigation LinksKor > Oppturer og nedturer i statsbudsjettet

Oppturer og nedturer i statsbudsjettet

​​

Det var både oppturer og nedturer for det frivillige musikklivet i statsbudsjettet som ble lagt fram i dag. 

Egen bevilgning til satsing på kordirigenter 


Som
Vårt Land skrev om i en budsjettlekkasje 26. september, så har regjeringen i statsbudsjettet bevilget 1 million kroner til en ordning for kompetansebygging for kordirigenter. Dette er et resultat av et forslag fra Koralliansen, som er en sammenslutning av sju kororganisasjoner. Norges Korforbund har vært aktivt med i utformingen av dette forslaget. Vi mener at flere og bedre kordirigenter er det mest effektive virkemiddelet for å styrke bredden i kor-Norge og er derfor svært glade for denne bevilgningen. 


Kutt i støtten til kulturbygg
 


Akkurat som
idretten er avhengig av idrettsarenaer for kunne trene og konkurrere, så er musikklivet avhengig av gode lokaler. Det er derfor svært uheldig at regjeringen foreslår å kutte bevilgningen til kulturbygg med 16,7 millioner kroner. Til sammenligning øker momskompensasjonen til idrettsanlegg med 30 millioner kroner. 

Ingen driftsstøtte til Kulturalliansen 


Politikerne og kulturdepartementet har ved flere anledninger
oppfordret det frivillige kulturlivet til å «tale med én stemme» for å få større gjennomslag. Kulturdepartementet bevilget i 2015 penger til å utrede en slik sammenslutning og resultatet ble at Kulturalliansen ble opprettet i september i år. Kulturalliansen har søkt om driftsmidler, men ble ikke tilgodesett i statsbudsjettet.  

– Dette er svært skuffende og stikk i strid med tidligere signaler, uttaler Norges Korforbunds generalsekretær Åsmund Mæhle som sitter i interimsstyret til Kulturalliansen. Se også egen pressemelding fra Kulturalliansen. 


Aktivitetsmidler
til kor overføres til tippemidlene 


Ak
tivitetsmidler for kor har i år vært på 7,5 millioner kroner. Disse pengene går til kor som arrangerer konserter i samarbeid med profesjonelle aktører og til driftsstøtte til kor på særlig høyt nivå. Det er i årets budsjett foreslått at midlene til denne ordningen skal hentes fra overskuddet til Norsk Tipping, men at bevilgningen skal være på et tilsvarende beløp som i år. Norges Korforbund er bekymret for at dette vil føre til mindre mulighet for politisk styring av disse midlene og at denne støtteordningen derfor vil «forvitre» over tid. Vi mener derfor at aktivitetsmidlene til kor må føres tilbake på statsbudsjettet slik det har vært de siste årene.  

Stor usikkerhet knyttet til ensemblestøtte til kor på høyt nivå 


Kulturrådet har tidligere hatt en egen
støtteordning ​for kor og vokalensembler. I statsbudsjettet gis Kulturrådet større ansvar for å fordele støtten til musikere og ulike typer musikkensembler. Norges Korforbund er svært bekymret for at denne fordelingen mellom ulike typer ensembler ikke lenger underlegges politisk styring. I sin korstrategi som regjeringen la fram i slutten av september, slo regjeringen fast at de vil fortsette satsingen på kor på alle nivåer. Vi stiller spørsmål med hvordan de kan sikre realisering av denne strategien når de samtidig gir fra seg den politiske styringen av bevilgningene. Korfeltet skiller seg fra andre deler av musikklivet ved at en del kor har profesjonell kvalitet uten å ha betalte sangere. Disse vil nå stå i fare for å falle utenfor Kulturrådets støtteordninger.   

V​oksenopplæring, frifond og momskompensasjon omtrent som i dag 


Regjeringen foreslår å videreføre bevilgningene til voksenopplæring på samme nivå som
i 2016. Også momskompensasjonen til frivillige organisasjoner videreføres på samme nivå, noe som er et brudd på løftet i regjeringserklæringen med å styrke denne ordningen. Også ordningen med frifond-støtte til kor med unge medlemmer videreføres på omtrent samme nivå som i dag. Avsetningen vil imidlertid fra 2017 i sin helhet hentes fra overskuddet til Norsk Tipping.​ 

06.10.2016